Since 1999.  INSTANT eGift vouchers valid for 15 months with FREE exchanges
Basket$0.00

Lot widokowy na motolotni

International experience : Poland
Lot widokowy na motolotni dostarczy Państwu niesamowitych wrażeń. Zarówno estetycznych jak i emocjonalnych. Dzięki naszej niesamowitej propozycji mają Państwo szansę doświadczyć czegoś zupełnie nowego! Zapraszamy na nasz lot widokowy !
  • Our Price $56.75
  • Quantity:
Lot widokowy na motolotni
Lot widokowy na motolotni
Lot widokowy na motolotni
Lot widokowy na motolotni
ultralight trike, torun, poland
ultralight trike, torun, poland

Lot widokowy na motolotni:  

Przeżycie

Na przeżycie składa się krótkie szkolenie związane z bezpieczeństwem wykonywanego zadania, zapoznanie z budową tego statku powietrznego, a następnie półgodzinny lot widokowy na motolotni  doliną Wisły, aż do ujścia Drwęcy. Po uzgodnieniu z Wykonawcą istnieje możliwość filmowania lub fotografowania przelotu sprzętem własnym.


Istotne informacje

Przeżycie jest bardzo uzależnione od warunków atmosferycznych. Ostateczną decyzję o wylocie zawsze podejmuje Wykonawca. W razie niesprzyjającej aury należy ustalić z Wykonawcą nowy termin.

Minimalny wiek uczestnika to 12 lat. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Maksymalna waga uczestnika przeżycia nie może przekroczyć 110 kg.

Wskazany jest ogólnie dobry stan zdrowia; przeciwwskazania: dysfunkcja układu ruchu, choroby: serca, układu krążenia i oddechowego, epilepsja. Zabroniona jest realizacja po spożyciu alkoholu i innych środkach odurzających.

Wykonawca ma prawo odmówić wykonania lotu w przypadku jeśli osoba obdarowana będzie się znajdowała pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Prosimy zabrać ze sobą voucher.
 

Czas przeżycia

Lot trwa 30 minut.


Uczestnicy

Przeżycie przeznaczone jest dla 1 osoby.


Osoby towarzyszące

Osoby towarzyszące są bardzo mile widziane. Będą one mogły obserwować lot z ziemi


Strój

Zalecamy wygodne, nie krępujące ruchów ubranie oraz koniecznie wiązane buty.


Dostępność

Loty odbywają się od początku kwietnia do końca października. Rezerwacji należy dokonać z 7 dniowym wyprzedzeniem( Mile widziana rezerwacja z 14 dniowym wyprzedzeniem).


Lokalizacja

Toruń

Code : PL10014103

Lot widokowy na motolotni:

View Locations

Lot widokowy na motolotni: Availability

Lot widokowy na motolotni: Fascinating Facts

Lot widokowy na motolotni: Not sure yet

Follow these 4 simple steps to enjoy an unforgettable experience day!

Purchase your experience

Choose from over 10,000 experiences in the UK, Europe and the USA

Receive your voucher by email or post

Your voucher can be posted out to you, or emailed instantly to your inbox with a personalised pdf voucher attachment to print at home or forward on.

Activate your voucher

Recipient visits our website to activate voucher or swap it for something else in our range.

Book a date

Contact the location to book a date for your experience.

  • Our Price $56.75
  • Quantity:
Frequently asked questions
Here you can find help on things like exchanging and upgrading your vouchers, delivery times, bringing spectators, corporate sales and much more. View all of our FAQs here

Trusted by
Live Help
Hi I'm Emma
Do you need any help with this gift idea, Lot widokowy na motolotni?..