Since 1999.  INSTANT eGift vouchers valid for 15 months with FREE exchanges
Basket$0.00

Kurs wspinaczki

International experience : Poland
Wspinaczka to ogólnorozwojowa dyscyplina sportu, która pozytywnie wpływa zarówno na kondycję fizyczną, jak i na stan psychiczny - uczy koncentracji, dążenia do celu i pomaga rozładować nagromadzony stres. Wspinaczka może być uprawiana bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej, dlatego jest doskonałą formą aktywności fizycznej niemal dla każdego z nas.

  • Our Price $80.10
  • Quantity:
Kurs wspinaczki
Kurs wspinaczki
Kurs wspinaczki
Kurs wspinaczki
Kurs wspinaczki

Kurs wspinaczki:  

Przeżycie

Kurs wspinaczki przeznaczony jest dla osób początkujących, które chcą nauczyć się technik wspinania i asekuracji bądź dla osób, które pragną odświeżyć sobie informacje na ten temat. Kurs składa się z dwóch części:

1. Część teoretyczna - trwa 2 godziny; podczas zajęć uczestnicy zapoznawani są z podstawowymi informacjami na temat wspinaczki, sprzętu alpinistycznego i skal trudności tras. Ponadto omówione zostają teorie asekuracji oraz poszczególnych stylów wspinania.

2. Część praktyczna - składa się z 12 godzin zajęć na ścianie wspinaczkowej, podczas których uczestnik szkoli swoje umiejętności i techniki wspinania pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Kurs obejmuje również ćwiczenie technik asekuracji oraz ich praktyczne zastosowanie - umiejętność obsługi sprzętu asekuracyjnego, asekuracja na wędkę, asekuracja oddolna. 

Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności, które pozwalają na samodzielną wspinaczkę. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo uprawnające do wspinaczki na sztucznych obiektach bez żadnych ograniczeń.

Ograniczenia

W przeżyciu nie powinny brać udziału kobiety w ciąży, ani osoby pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Warunki pogodowe

Warunki pogodowe nie mają wpływu na organiację przeżycia.

Czas trwania

Kurs składa się z 2 godzin zajęć teoretycznych oraz 12 godzin zajęć praktycznych.

Liczba uczestników

W szkoleniu może wziąć udział jedynie osoba posiadająca voucher.

Strój

Wygodny strój, nieograniczający ruchów.

Dostępność

Termin kursu dostosowany jest do indywidualnych preferencji uczetnika.

Lokalizacja

Warszawa, Białołęka

Code : PLCLI2WWK

Kurs wspinaczki:

View Locations

Kurs wspinaczki: Availability

Termin kursu dostosowany jest do indywidualnych preferencji uczetnika.

Kurs wspinaczki: Fascinating Facts

Kurs wspinaczki: Not sure yet

Kurs wspinaczki: Restrictions

W przeżyciu nie powinny brać udziału kobiety w ciąży, ani osoby pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
Follow these 4 simple steps to enjoy an unforgettable experience day!

Purchase your experience

Choose from over 10,000 experiences in the UK, Europe and the USA

Receive your voucher by email or post

Your voucher can be posted out to you, or emailed instantly to your inbox with a personalised pdf voucher attachment to print at home or forward on.

Activate your voucher

Recipient visits our website to activate voucher or swap it for something else in our range.

Book a date

Contact the location to book a date for your experience.

  • Our Price $80.10
  • Quantity:
Frequently asked questions
Here you can find help on things like exchanging and upgrading your vouchers, delivery times, bringing spectators, corporate sales and much more. View all of our FAQs here

Trusted by
Live Help
Hi I'm Emma
Do you need any help with this gift idea, Kurs wspinaczki?..